Nestle-Aland Logo
  • ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε·

  • τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν,* χωλοὶ περιπατοῦσιν,
    λεπροὶ καθαρίζονται καὶ
  • κωφοὶ ἀκούουσιν,*
  • νεκροὶ ἐγείρονται,* πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·