Nestle-Aland Logo
  • ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· οὐ γέγραπται ὅτι

  • ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται*
    • πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν;*

ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν

  • σπήλαιον λῃστῶν.*