Nestle-Aland Logo
  • ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα·

  • ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε,*
    • καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε.*