Nestle-Aland Logo
  • ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

18εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε

ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου