Nestle-Aland Logo
  • ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Βʹ

13οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε· ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,